SAGA TRAVEL SUPPORT Doganshitato?

4K

SAGA TRIP GENIUS

SAGA

MICHELIN GUIDE

Traffic Access

Transportation by a Rented Car Saga Mitsuse Fuji Taku Takeo Kashima Tara Karatsu Ureshino Imari Yobuko KYUSHU-SAGA International Airport Hakata Tosu

SagaDeparture

Arrival Time Required
(Approx.)
Route
Mitsuse 45min Saga ~ Yamato ~ Mitsuse
Fuji 45min Saga ~ Yamato ~ Fuji
Taku 45min Saga ~ Ogi ~ Taku
Takeo 1hr           Saga ~ Takeo
Kashima 1hr           Saga ~ Kashima
Tara 1hr 20min Saga ~ Kashima ~ Tara
Karatsu 1hr 25min Saga ~ Ogi ~ Taku ~ Karatsu
Ureshino 1hr 30min Saga ~ Kashima ~ Ureshino
Imari 1hr 30min Saga ~ Takeo ~ Imari
Yobuko 1hr 55min Saga ~ Ogi ~ Taku ~ Karatsu ~ Yobuko
KYUSHU-SAGA International Airport 25min Saga ~ KYUSHU-SAGA International Airport
Tosu 45min Saga ~ Kanzaki ~ Tosu
Fukuoka(Hakata) 1hr 35min Saga ~ Yamato ~ Mitsuse ~ Fukuoka(Hakata)

MitsuseDeparture

Arrival Time Required
(Approx.)
Route
Saga 45min Mitsuse ~ Yamato ~ Saga
Fuji 25min Mitsuse ~ Fuji
Taku 1hr 15min Mitsuse ~ Fuji ~ Taku
Takeo 1hr 45min Mitsuse ~ Fuji ~ Taku ~ Takeo
Kashima 1hr 45min Mitsuse ~ Yamato ~ Saga ~ Kashima
Tara 2hrs  5min Mitsuse ~ Yamato ~ Saga ~ Kashima ~ Tara
Karatsu 1hr 25min Mitsuse ~ Fuji ~ Nanayama ~ Hamatama ~ Karatsu
Ureshino 2hrs  5min Mitsuse ~ Yamato ~ Taku ~ Takeo ~ Ureshino
Imari 2hrs           Mitsuse ~ Fuji ~ Taku ~ Imari
Yobuko 1hr 55min Mitsuse ~ Nanayama ~ Hamatama ~ Karatsu ~ Yobuko
KYUSHU-SAGA International Airport 1hr 10min Mitsuse ~ Yamato ~ Saga ~ KYUSHU-SAGA International Airport
Tosu 1hr 30min Mitsuse ~ Yamato ~ Saga ~ Kanzaki ~ Tosu
Fukuoka(Hakata) 50min Mitsuse ~ Fukuoka(Hakata)

FujiDeparture

Arrival Time Required
(Approx.)
Route
Saga 45min Fuji ~ Yamato ~ Saga
Mitsuse 25min Fuji ~ Mitsuse
Taku 50min Fuji ~ Yamato ~ Taku
Takeo 1hr 20min Fuji ~ Taku ~ Takeo
Kashima 1hr 45min Fuji ~ Yamato ~ Saga ~ Kashima
Tara 2hrs  5min Fuji ~ Yamato ~ Saga ~ Kashima ~ Tara
Karatsu 1hr           Fuji ~ Nanayama ~ Hamatama ~ Karatsu
Ureshino 1hr 50min Fuji ~ Taku ~ Takeo ~ Ureshino
Imari 1hr 35min Fuji ~ Taku ~ Imari
Yobuko 1hr 30min Fuji ~ Nanayama ~ Hamatama ~ Karatsu ~ Yobuko
KYUSHU-SAGA International Airport 1hr 10min Fuji ~ Yamato ~ Saga ~ KYUSHU-SAGA International Airport
Tosu 1hr 5min Fuji ~ Yamato ~ Saga ~ Kanzaki ~ Tosu
Fukuoka(Hakata) 1hr 15min Fuji ~ Mitsuse ~ Fukuoka(Hakata)

TakuDeparture

Arrival Time Required
(Approx.)
Route
Saga 45min Taku ~ Ogi ~ Saga
Mitsuse 1hr 15min Taku ~ Fuji ~ Mitsuse
Fuji 50min Taku ~ Fuji
Takeo 30min Taku ~ Takeo
Kashima 1hr           Taku ~ Takeo ~ Kashima
Tara 1hr 20min Taku ~ Takeo ~ Kashima~Tara
Karatsu 40min Taku ~ Karatsu
Ureshino 1hr           Taku ~ Takeo ~ Ureshino
Imari 45min Taku ~ Imari
Yobuko 1hr 10min Taku ~ Karatsu ~ Yobuko
KYUSHU-SAGA International Airport 1hr 10min Taku ~ Ogi ~ Saga ~ KYUSHU-SAGA International Airport
Tosu 1hr 25min Taku ~ Ogi ~ Saga ~ Kanzaki ~ Tosu
Fukuoka(Hakata) 2hrs  5min Taku~Fuji~Mitsuse~Fukuoka(Hakata)

TakeoDeparture

Arrival Time Required
(Approx.)
Route
Saga 1hr           Takeo ~ Saga
Mitsuse 1hr 45min Takeo ~ Taku ~ Fuji ~ Mitsuse
Fuji 1hr 20min Takeo ~ Taku ~ Fuji
Taku 30min Takeo ~ Taku
Kashima 30min Takeo ~ Kashima
Tara 50min Takeo ~ Kashima ~ Tara
Karatsu 1hr 10min Takeo ~ Taku ~ Karatsu
Ureshino 30min Takeo ~ Ureshino
Imari 30min Takeo ~ Imari
Yobuko 1hr 40min Takeo ~ Imari ~ Karatsu ~ Yobuko
KYUSHU-SAGA International Airport 1hr           Takeo ~ Saga ~ KYUSHU-SAGA International Airport
Tosu 1hr 40min Takeo ~ Saga ~ Kanzaki ~ Tosu
Fukuoka(Hakata) 2hrs 35min Takeo ~ Taku ~ Fuji ~ Mitsuse ~ Fukuoka(Hakata)

KashimaDeparture

Arrival Time Required
(Approx.)
Route
Saga 1hr           Kashima ~ Saga
Mitsuse 1hr 45min Kashima ~ Saga ~ Yamato ~ Mitsuse
Fuji 1hr 45min Kashima ~ Saga ~ Yamato ~ Fuji
Taku 1hr           Kashima ~ Takeo ~ Taku
Takeo 30min Kashima ~ Takeo
Tara 20min Kashima ~ Tara
Karatsu 1hr 40min Kashima ~ Takeo ~ Taku ~ Karatsu
Ureshino 30min Kashima ~ Ureshino
Imari 1hr           Kashima ~ Takeo ~ Imari
Yobuko 2hrs 10min Kashima ~ Takeo ~ Imari ~ Karatsu ~ Yobuko
KYUSHU-SAGA International Airport 1hr           Kashima ~ KYUSHU-SAGA International Airport
Tosu 1hr 40min Kashima ~ Saga ~ Kanzaki ~ Tosu
Fukuoka(Hakata) 2hrs 35min Kashima ~ Saga ~ Yamato ~ Mitsuse ~ Fukuoka(Hakata)

TaraDeparture

Arrival Time Required
(Approx.)
Route
Saga 1hr 20min Tara ~ Kashima ~ Saga
Mitsuse 2hrs  5min Tara ~ Kashima ~ Saga ~ Yamato ~ Mitsuse
Fuji 2hrs  5min Tara ~ Kashima ~ Saga ~ Yamato ~ Fuji
Taku 1hr 20min Tara ~ Kashima ~ Takeo ~ Taku
Takeo 50min Tara ~ Kashima ~ Takeo
Kashima 20min Tara ~ Kashima
Karatsu 2hrs           Tara ~ Kashima ~ Takeo ~ Taku ~ Karatsu
Ureshino 50min Tara ~ Kashima ~ Ureshino
Imari 1hr 20min Tara ~ Kashima ~ Takeo ~ Imari
Yobuko 2hrs 30min Tara ~ Kashima ~ Takeo ~ Imari ~ Karatsu ~ Yobuko
KYUSHU-SAGA International Airport 1hr 20min Tara ~ Kashima ~ Saga ~ KYUSHU-SAGA International Airport
Tosu 2hrs           Tara ~ Kashima ~ Saga ~ Kanzaki ~ Tosu
Fukuoka(Hakata) 2hrs 55min Tara ~ Kashima ~ Saga ~ Yamato ~ Mitsuse ~ Fukuoka(Hakata)

KaratsuDeparture

Arrival Time Required
(Approx.)
Route
Saga 1hr 25min Karatsu ~ Taku ~ Ogi ~ Saga
Mitsuse 1hr 25min Karatsu ~ Hamatama ~ Nanayama ~ Fuji ~ Mitsuse
Fuji 1hr           Karatsu ~ Hamatama ~ Nanayama ~ Fuji
Taku 40min Karatsu ~ Taku
Takeo 1hr 10min Karatsu ~ Taku ~ Takeo
Kashima 1hr 40min Karatsu ~ Taku ~ Takeo ~ Kashima
Tara 2hrs           Karatsu ~ Taku ~ Takeo ~ Kashima ~ Tara
Ureshino 1hr 35min Karatsu ~ Imari ~ Nishi-Arita ~ Arita ~ Ureshino
Imari 40min Karatsu ~ Imari
Yobuko 30min Karatsu ~ Yobuko
KYUSHU-SAGA International Airport 1hr 50min Karatsu ~ Taku ~ Ogi ~ Saga ~ KYUSHU-SAGA International Airport
Tosu 2hrs  5min Karatsu ~ Taku ~ Ogi ~ Saga ~ Kanzaki ~ Tosu
Fukuoka(Hakata) 1hr           Karatsu~Hamatama~Fukuoka(Hakata)

UreshinoDeparture

Arrival Time Required
(Approx.)
Route
Saga 1hr 30min Ureshino ~ Kashima~Saga
Mitsuse 2hrs 15min Ureshino ~ Kashima ~ Saga ~ Yamato ~ Mitsuse
Fuji 1hr 50min Ureshino ~ Takeo ~ Taku ~ Fuji
Taku 1hr           Ureshino ~ Takeo ~ Taku
Takeo 30min Ureshino ~ Takeo
Kashima 30min Ureshino ~Kashima
Tara 50min Ureshino ~ Kashima ~ Tara
Karatsu 1hr 40min Ureshino ~ Takeo ~ Taku ~ Karatsu
Imari 55min Ureshino ~ Arita ~ Nishi-Arita ~ Imari
Yobuko 2hrs  5min Ureshino ~ Arita ~ Nishi-Arita ~ Imari ~ Karatsu ~ Yobuko
KYUSHU-SAGA International Airport 1hr 30min Ureshino ~ Kashima ~ Saga ~ KYUSHU-SAGA International Airport
Tosu 2hrs 10min Ureshino ~ Kashima ~ Saga ~ Kanzaki ~ Tosu
Fukuoka(Hakata) 3hrs  5min Ureshino ~ Kashima ~ Saga ~ Yamato ~ Mitsuse ~ Fukuoka(Hakata)

ImariDeparture

Arrival Time Required
(Approx.)
Route
Saga 1hr 30min Imari ~ Takeo ~ Saga
Mitsuse 2hrs           Imari ~ Taku ~ Fuji ~ Mitsuse
Fuji 1hr 35min Imari ~ Taku ~ Fuji
Taku 45min Imari ~ Taku
Takeo 30min Imari ~ Takeo
Kashima 1hr           Imari ~ Takeo ~ Kashima
Tara 1hr 20min Imari ~ Takeo ~ Kashima ~ Tara
Karatsu 40min Imari ~ Karatsu
Ureshino 55min Imari ~ Nishi-Arita ~ Arita ~ Ureshino
Yobuko 1hr 10min Imari ~ Karatsu ~ Yobuko
KYUSHU-SAGA International Airport 1hr 40min Imari ~ Takeo ~ Saga ~ KYUSHU-SAGA International Airport
Tosu 2hrs 10min Imari ~ Takeo ~ Saga ~ Kanzaki ~ Tosu
Fukuoka(Hakata) 1hr 40min Imari ~ Taku ~ Fuji ~ Mitsuse ~ Fukuoka(Hakata)

YobukoDeparture

Arrival Time Required
(Approx.)
Route
Saga 1hr 55min Yobuko ~ Karatsu ~ Taku ~ Ogi ~ Saga
Mitsuse 1hr 55min Yobuko ~ Karatsu ~ Hamatama ~ Nanayama ~ Fuji ~ Mitsuse
Fuji 1hr 30min Yobuko ~ Karatsu ~ Hamatama ~ Nanayama ~ Fuji
Taku 1hr 10min Yobuko ~ Karatsu ~ Taku
Takeo 1hr 40min Yobuko ~ Karatsu ~ Taku ~ Takeo
Kashima 2hrs 10min Yobuko ~ Karatsu ~ Taku ~ Takeo ~ Kashima
Tara 2hrs 30min Yobuko ~ Karatsu ~ Taku ~ Takeo ~ Kashima ~ Tara
Karatsu 30min Yobuko ~ Karatsu
Ureshino 2hrs  5min Yobuko ~ Karatsu ~ Imari ~ Nishi-Arita ~ Arita ~ Ureshino
Yobuko 1hr 10min Yobuko ~ Karatsu ~ Imari
KYUSHU-SAGA International Airport 2hrs 20min Yobuko ~ Karatsu ~ Taku ~ Ogi ~ Saga ~ KYUSHU-SAGA International Airport
Tosu 2hrs 35min Yobuko ~ Karatsu ~ Taku ~ Ogi ~ Saga ~ Kanzaki ~ Tosu
Fukuoka(Hakata) 1hr 30min Yobuko ~ Karatsu ~ Hamatama ~ Fukuoka(Hakata)

KYUSHU-SAGA International AirportDeparture

Arrival Time Required
(Approx.)
Route
Saga 25min KYUSHU-SAGA International Airport ~ Saga
Mitsuse 1hr 10min KYUSHU-SAGA International Airport ~ Saga ~ Yamato ~ Mitsuse
Fuji 1hr 10min KYUSHU-SAGA International Airport ~ Saga ~ Yamato ~ Fuji
Taku 1hr 10min KYUSHU-SAGA International Airport ~ Saga ~ Ogi ~ Taku
Takeo 1hr        KYUSHU-SAGA International Airport ~ Saga ~ Takeo
Kashima 1hr           KYUSHU-SAGA International Airport ~ Saga ~ Kashima
Tara 1hr 20min KYUSHU-SAGA International Airport ~ Saga ~ Kashima ~ Tara
Karatsu 1hr 50min KYUSHU-SAGA International Airport ~ Saga ~ Ogi ~ Taku ~ Karatsu
Ureshino 1hr 30min KYUSHU-SAGA International Airport ~ Saga ~ Kashima ~ Ureshino
Imari 1hr 40min KYUSHU-SAGA International Airport ~ Saga ~ Takeo ~ Imari
Yobuko 2hr 20min KYUSHU-SAGA International Airport ~ Saga ~ Ogi ~ Taku ~ Karatsu ~ Yobuko
Tosu 1hr 5min KYUSHU-SAGA International Airport ~ Saga ~ Kanzaki ~ Tosu
Fukuoka(Hakata) 2hrs           KYUSHU-SAGA International Airport ~ Saga ~ Yamato ~ Mitsuse ~ Fukuoka(Hakata)

HakataDeparture

Arrival Time Required
(Approx.)
Route
Saga 1hr 35min Fukuoka(Hakata) ~ Mitsuse ~ Yamato ~ Saga
Mitsuse 50min Fukuoka(Hakata) ~ Mitsuse
Fuji 1hr 15min Fukuoka(Hakata) ~ Mitsuse ~ Fuji
Taku 2hrs  5min Fukuoka(Hakata) ~ Mitsuse ~ Fuji ~ Taku
Takeo 2hrs 35min Fukuoka(Hakata) ~ Mitsuse ~ Yamato ~ Saga ~ Takeo
Kashima 2hrs 35min Fukuoka(Hakata) ~ Mitsuse ~ Yamato ~ Saga ~ Kashima
Tara 2hrs 55min Fukuoka(Hakata) ~ Mitsuse ~ Yamato ~ Saga ~ Kashima ~ Tara
Karatsu 1hr           Fukuoka(Hakata) ~ Hamatama ~ Karatsu
Ureshino 3hrs  5min Fukuoka(Hakata) ~ Mitsuse ~ Yamato ~ Saga ~ Kashima ~ Ureshino
Imari 1hr 40min Fukuoka(Hakata) ~ Hamatama ~ Karatsu ~ Imari
Yobuko 1hr 30min Fukuoka(Hakata) ~ Hamatama ~ Karatsu ~ Yobuko
KYUSHU-SAGA International Airport 2hrs           Fukuoka(Hakata) ~ Mitsuse ~ Yamato ~ Saga ~ KYUSHU-SAGA International Airport
Tosu 40min Fukuoka(Hakata) ~ Kiyama ~ Tosu

TosuDeparture

Arrival Time Required
(Approx.)
Route
Saga 45min Tosu ~ Kanzaki ~ Saga
Mitsuse 1hr 30min Tosu ~ Kanzaki ~ Saga ~ Yamato ~ Mitsuse
Fuji 1hr 25min Tosu ~ Kanzaki ~ Saga ~ Yamato ~ Fuji
Taku 1hr 25min Tosu ~ Kanzaki ~ Saga ~ Ogi ~ Taku
Takeo 1hr 40min Tosu ~ Kanzaki ~ Saga ~ Takeo
Kashima 1hr 40min Tosu ~ Kanzaki ~ Saga ~ Kashima
Tara 2hrs           Tosu ~ Kanzaki ~ Saga ~ Kashima ~ Tara
Karatsu 2hrs  5min Tosu ~ Kanzaki ~ Saga ~ Ogi ~ Taku ~ Karatsu
Ureshino 2hrs 10min Tosu ~ Kanzaki ~ Saga ~ Kashima ~ Ureshino
Imari 2hrs 10min Tosu ~ Kanzaki ~ Saga ~ Takeo ~ Imari
Yobuko 2hrs 35min Tosu ~ Kanzaki ~ Saga ~ Ogi ~ Taku ~ Karatsu ~ Yobuko
KYUSHU-SAGA International Airport 1hr  5min Tosu ~ Kanzaki ~ Saga ~ KYUSHU-SAGA International Airport
Fukuoka(Hakata) 40min Tosu ~ Kiyama ~ Fukuoka(Hakata)

※As of November, 2014.

※Travel time may vary, depending on the transfer time and traffic situation.

※Please contact the Multilingual Call Center for more details of transportation services and others.

Call Center

Page top