SAGA TRAVEL SUPPORT DOGANSHITATO?

4K

SAGA TRIP GENIUS

SAGA

MICHELIN GUIDE

Timeline

Tanjoin

Tanjoin
Tanjoin
Tanjoin

ถิ่นกำเนิดของพระภิกษุญี่ปุ่นที่ชื่อ Kakuban ผู้เป็นต้นกำเนิดของศาสนาพุทธลัทธิ Shingon ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเฟื่องฟูในเขตภูเขาโคยะ (Koya) ที่นี่ ท่านสามารถรับประทานอาหารกลางวันแบบชีวจิตที่ดีต่อสุขภาพได้ (ต้องทำการจองล่วงหน้า) ทั้งยังเป็นที่รู้จักกันในนามของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งอีกด้วย

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่ 2011 Nodomibun, Kashima-shi, Saga Prefecture 佐賀県鹿島市納富分2011
URL http://www.tanjoin.net
ชื่อทางการ 誕生院
วันหยุดทำการ เปิดทำการตลอดทั้งปี
เวลาเปิดทำการ 8:00-17:00 น.
การเดินทาง - นั่งรถจากทางด่วนสายนางาซากิ อุเรชิโนะ I.C. 25 นาที
- นั่งรถจากสถานีรถไฟ JR ฮิเซ็นคะชิมา 5 นาที
ที่ชาร์ตมือถือ สามารถใช้ได้ในบางพื้นที่ / ต้องใช้รหัสเข้า
Wi-fi อยู่ในระหว่างเตรียมการ
ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ไม่ได้
ระยะเวลาที่ใช้ในการเข้าชม 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง
จอง ต้องทำการจอง (สำหรับผู้ที่ต้องการรับประทานอาหาร ต้องทำการจองล่วงหน้า)
บุหรี่ มีสถานที่ที่สูบบุหรี่ได้

コールセンター24時間365日

Page top